प्रमाणपत्रे

 • Quality management system certification
  गुणवत्ता व्यवस्थापन प्रणाली प्रमाणन
 • Occupational health and safety management system certification
  व्यावसायिक आरोग्य आणि सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली प्रमाणन
 • Environmental Management System Certification
  पर्यावरण व्यवस्थापन प्रणाली प्रमाणन
 • Transmission line tower inspection report (500kv)
  ट्रान्समिशन लाइन टॉवर तपासणी अहवाल (500kv)
 • steel pipe pole inspection report (220kv)
  स्टील पाईप पोल तपासणी अहवाल (220kv)
 • Steel pipe bracket inspection report (500kv)
  स्टील पाईप ब्रॅकेट तपासणी अहवाल (500kv)